Ubezpieczenie AC zapewnia pokrycie szkód w przypadku kradzieży auta lub wyposażenia i skutków wszelkich zdarzeń, które mogą spowodować jego uszkodzenie, na przykład:

  • kolizje
  • szkody parkingowe
  • akty wandalizmu
  • uszkodzenia auta z Twojej winy
  • uszkodzenia auta w wyniku zdarzeń losowych jak np. gradobicie, pożar, powódź
  • zderzenia ze zwierzętami
  • Dlaczego my?