Ubezpieczenie mienia i majątku firmy tj. budynków, lokali, maszyn, urządzeń, wyposażenia od:

  • zdarzeń losowych: deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, pożar, przepięcia, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek drzew, wybuch, zalanie, zapadanie/osuwanie się ziemi, opady atmosferyczne
  • od kradzieży z włamaniem, rabunku lub wandalizmu
  • od stłuczenia przedmiotów szklanych: szyby, gabloty reklamowe, stoły, lady, lustra, przegrody ścienne, boksy, kabiny
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
  • odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem działalności
  • Każdą ofertę ubezpieczenia wyróżnia zakres dostosowany do potrzeb klienta.

    Jeżeli prowadzisz salon kosmetyczny rozszerzymy odpowiedzialność o ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych.

    Dlaczego my?