Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego to obowiązek. Obejmuje ochronę od ognia, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, eksplozji i innych zdarzeń losowych.

Z nami zadbasz o pełną ochronę budynków wchodzących w skład Twojego gospodarstwa rolnego. W ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynki objęte są ochroną od zdarzeń, które reguluje ustawa. Obowiązkowe ubezpieczenie możesz uzupełnić o dodatkowe ryzyka dobrowolne.

Dlaczego my?